Arbor | leerboom

Latijn is een complexe taal. Om het opzoeken in het woordenboek Latijn te vergemakkelijken ontwikkelden Vera en Celine een instrument, de Arbor (leerboom).

Dit instrument stelt studenten Latijn in staat om op gestructureerde wijze de juiste betekenis toe te kennen aan Latijnse woorden. 

Ik mocht samen met Vera en Celine de ruwe versie van het instrument omzetten in een bruikbare en aantrekkelijke visualisatie. 

Na de leerboom voor het vak Latijn ontwikkelden we een vergelijkbaar instrument voor Grieks.

Interesse in het gebruik van de Arbor? Mail gerust voor meer informatie; ik zet je mail graag door naar Vera en Celine. 

© 2016. Ellen Stouten. Proudly created with Wix.com