IKC Loedoes

Basisschool Loedoes wilde in de ontwikkeling naar een Integraal KindCentrum (IKC) de samenwerking met Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf intensiveren. 

Naast een gezamenlijke visie, een pedagogisch concept en een verdere concretisering binnen het centrum, vroeg deze ontwikkeling ook om een nieuw logo. 

De kleuren van de drie moederorganisaties van de geledingen heb ik gebruikt om, met behoud van eigen identiteit, een gezamenlijke nieuwe uitstraling voor het centrum vorm te geven. De cirkel met ongelijke vormen staat onder meer voor gezamenlijkheid, gelijkwaardigheid en gelijkwaardige deelname, uitgaande van verschillen en eigenheid op alle niveaus van de organisatie.

De constructie van het logo en de vertaalslag van logo naar huisstijl is uitbesteed aan een betrokken communicatiebureau. 

© 2016. Ellen Stouten. Proudly created with Wix.com