Schoolplan KindCentrum Aelse

KindCentrum Aelse is een fusieschool van 4 scholen in de Gemeente Elsloo.

Het team heeft met elkaar een prachtig nieuw concept gerealiseerd waarbinnen waanzinnige ontwikkelkansen voor kinderen worden gecreëerd. 

Ik mocht hun schoolplantraject van dichtbij meemaken en getuige zijn van de enorme expertise en betrokkenheid bij kinderen. 

Het schoolplan, waarin de ambitie voor de komende 4 schooljaren beschreven wordt, mocht ik van illustraties voorzien. We zochten samen naar krachtige beelden die voor alle betrokkenen- van kleuter tot Raad van Toezicht- betekenisvol zijn. 

Om de gezamenlijke ambitie levend te houden trakteerde het MT het voltallige team bij de start van het schooljaar op een mooi schrijfblok met de kernpunten uit het schoolplan.

© 2016. Ellen Stouten. Proudly created with Wix.com